تبلیغات
پاتریس لپ تاپ - لیست لپ تاپ Dell (قیمت بازار)

Inspiron 1545

2.2Cel/1M

1

160

15.6

Intel 4500

Web-BT

580,000

Inspiron 1545

2.0Dual/1M

2

250

15.6

Intel 4500

Web-BT-Vista

680,000

Inspiron 1545

2.2C2D/2M

2

250

15.6

Intel 4500

Web-BT-Vista

730,000

Vostro 1015

2.2Cel/1M

1

160

15.6

Intel 4500

Web-BT-Modem

570,000

Vostro 1015

2.0C2D/2M

2

250

15.6

Intel 4500

Web-BT-Modem

650,000

Vostro 1320

2.2Cel/1M

2

250

13.3

Geforce 9300

Web-BT-Vista

700,000

Vostro 1320

2.2C2D/2M

2

250

13.3

Geforce 9300

Web-BT-FP

840,000

Vostro 1320

2.5C2D/3M

4

320

13.3

Geforce 9300

Web-BT-Modem-FP

970,000

Vostro 1320

2.66C2D/6M

4

320

13.3

Geforce 9300

Web-BT-Modem-FP

1,120,000

Vostro 1520

2.66C2D/6M

4

320

15.4

Geforce 9300

Web-BT-FP-Modem

840,000

XPS 1530

2.0C2D/2M

4

320

15.4

Geforce 8600

Web-BT-Vista

1,070,000

StudioXPS1640

2.8C2D/6M

4

500

15.4

ATI 3650

Web-BT-Vista

1,690,000

Studio 1555

2.8C2D/6M

4

500

15.6

ATI 4570

Web-BT-Vista 

1,330,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برای دانلود لیست قیمت بازار لپ تاپ Dell با گارانتی زیگورات در آبان ماه روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

لیست قیمت بازار _(با گارانتی زیگورات)_لپ تاپ  bmp_Dell

 

لیست قیمت بازار _(با گارانتی زیگورات)_لپ تاپ  Word_Dell