تبلیغات
پاتریس لپ تاپ - لیست لپ تاپ Sony (قیمت بازار)

 

لیست قیمت لپ تاپ سونی Sony_Vaio Laptops

 

Model 

CPU

RAM

HDD

LCD

VGA

OTHERS

PRICE

Sony_Vaio

Made in ( China - USA - Japan )

SR420JB

2.1C2D/3M

4

320

13.3

ATI 4750

WEB-BT-FP-Vista

1.360.000

CS220

2.0C2D/2M

4

320

14.1

Intel 4500

WEB-BT-Vista

970.000

CW13FX

2.2C2D/2M

4DDR3

320

14 LED

Geforce GT210

WEB-BT-Win 7

1.020.000

CW14FX

2.2C2D/2M

4DDR3

320

14 LED

Geforce GT230

WEB-BT-Win 7

1.080.000

CW18FX

2.2C2D/2M

4DDR3

320

14 LED

Geforce GT230

WEB-BT-Win 7

1.150.000

CW1IGXU

2.2C2D/2M

4DDR3

320

14 LED

Geforce GT210

WEB-BT-Win 7

1.220.000

CW1JGX

2.5C2D/3M

4DDR3

500

14 LED

Geforce GT210

WEB-BTFP-Win7-USA

1.340.000

CW1MFXB

2.1C2D/3M

4DDR3

500

14 LED

Geforce GT230

WEB-BT-BR R-Win7-US

1.340.000

CW1FLXB

2.5C2D/3M

4DDR3

320

14 LED

Geforce GT230

WEB-BT-Win 7-USA

1.400.000

CW1NFX

2.8C2D/6M

4DDR3

500

14 LED

Geforce GT230

WEB-BT-FP-BR R-Win 7-USA

1.650.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای دانلود لیست قیمت بازار لپ تاپ Sony_VAIO   روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

لیست قیمت بازار _ لپ تاپ  Word _  Sony_VAIO

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

برای دانلود لیست قیمت بازار لپ تاپ Sony_VAIO با گارانتی ایران رهجو  روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

لیست قیمت بازار-(با گارانتی ایران رهجو)-لپ تاپ  bmp _Sony_VAIO

 

لیست قیمت بازار-(با گارانتی ایران رهجو)-لپ تاپ  Word _Sony_VAIO